Zábava

Rezervace přijímáme na telefonním čísle +420 774 318 948 

Nebo rezervační systém na: www.kotelnaopava.cz/rezervace 

Všední dny do 17:00 - 230 Kč / hodina

Všední dny po 17:00 - 280 Kč / hodina

Víkendy a svátky - 280 Kč / hodina

Pernamentka 8 hodin / 1.600 Kč


Provozní řád

Vážení hráči bowlingu,

jsme rádi, že jste navštívili naši bowlingovou hernu a žádáme Vás o dodržování následujících pravidel. Pro provoz těchto drah, Vaši spokojenost a bezpečnost platí následující provozní řád:

 

1) Hráč je povinen se dostavit 10 minut před zahájením objednané hry k obsluze bowlingu. Pokud se hráč nedostaví nebo nedá zprávu, že se opozdí, má obsluha právo dráhu obsadit dalším zájemcem. Při pozdním příchodu na objednanou hru nevzniká hráči nárok na slevu a obsluhující personál je oprávněn účtovat hru v plné výši dle objednávky. Pokud se jedná o storno rezervace, prosíme stornovat  24 hodin před začátkem rezervace. V případě pozdějšího storna účtujeme 50  %  a v případě méně než 8 hodin před začátkem rezervace 100 % ceny rezervace bowlingu.

 

2) Do hracího bowlingového prostoru je povolen vstup pouze ve speciální bowlingové obuvi, kterou je možno zapůjčit za poplatek u obsluhujícího personálu. Hráči, kteří nevlastní bowlingovou obuv, si ji musí zapůjčit. Používání zapůjčené obuvi „na boso“ je z hygienických důvodů zakázáno. Ponožky je možno zakoupit u obsluhy. Odchod mimo prostory herny v zapůjčené obuvi je zakázán.

 

3) Prostor rozběhu je upraven speciálním přípravkem a je vysoce kluzký. Umožňuje hráčům před hodem koule doklouznout. Upozorňujeme hráče na riziko uklouznutí, pádu a zranění. Dále upozorňujeme hráče na riziko úrazu při neopatrném odebírání koulí z podavače, hlavně při příjezdu koulí. V žádném případě nikdy nesahejte do vnitřku podavače. Na podavači koulí může být maximálně 9 koulí. Větší počet koulí může způsobit přetížení výtahu koulí a jeho poškození.

 

4) Hráči mohou používat ke hře koule herny nebo vlastní. Provozovatel herny nekontroluje stav donesených koulí a neručí za jejich stav po hře. Za poškození soukromých bowlingových koulí nenese provozovatel odpovědnost. Při použití vlastního náčiní (bowlingových koulí) přebírá hráč plnou hmotnou odpovědnost za případné poškození hracího zařízení, způsobené tímto náčiním.

 

5) Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení a bezpečnosti je zapotřebí dále dodržovat tyto pravidla:

 

         Jednat tak, aby nedošlo k ohrožení ani omezení ostatních hráčů.

         Nevstupovat na bowlingovou dráhu, taktéž nevstupovat na rozběh dráhy na „boso“.

         Není povolená svévolná manipulace s technickým zařízením bowlingu.

Nevhazovat bowlingovou kouli na dráhu, pokud není zapnutá, nebo pokud nejsou kuželky připraveny k hodu.

         Nepokračovat ve hře, pokud se nevracejí vhozené bowlingové koule.

 

6) Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluhujícímu personálu.

 

7) V případě úmyslného poškození dráhy nebo zařízení bowlingu je hráč odpovědný za způsobenou škodu a provozovatel má právo na náhradu způsobené škody..

 

8) Obsluhující personál je oprávněn ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby bez ohledu na stav rozehranosti hry.

 

9) Vstup do bowlingového prostoru a na hrací dráhy není povolen dětem bez dozoru dospělé osoby a zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek, taktéž „domácím mazlíčkům“.

 

10) V zájmu zajištění Vaší bezpečnosti jsou prostory této budovy zabezpečeny a snímány bezpečnostními kamerami. Veškeré záznamy jsou prováděny v souladu s platnými právními předpisy. Záznamů může být použito pouze za podmínek stanovených platným právním řádem.

 

11) Návštěvníci bowlingu v Restauraci KOTELNA jsou povinni respektovat provozní řád a pokyny  personálu.      

    Pokud hráč poruší zásady stanovené v tomto řádu, je obsluhující personál oprávněn ukončit hru a   

    vykázat jej z prostoru herny bez náhrady. 


 

Copyright 2016 - 2024 © restaurace.cz